Konkursy

 

Regulamin konkursu „ZostanModelemAqademii”

 

§ 1 Organizator

Organizatorem konkursu dla dzieci pod nazwą „ZostanModelemAqademii ” (dalej „Konkurs”) jest firma Spółka 4 Concept sp. z o.o , z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 18, NIP: 5252654206 Regon: 364119791

(dalej „Organizator”).

 

§ 2 Uczestnik

W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-10 lat oraz kobiety w wieku 25-35 lat (dalej „Uczestnik”), z tym zastrzeżeniem, że warunkiem udziału dziecka jest pisemna zgoda przedstawiciela ustawowego (dalej „Opiekun”).

 

§ 3 Konkurs

1. W dniach 28.12.2016 do 13.01.2016 Uczestnicy będą mogli zgłaszać swoje uczestnictwo w konkursie poprzez 5 kroków:

  - 1. polubienie profilu aQademia na instagramie,

  - 2. następnie udostępnienie na swoim instagramowym i facebookowym profilu zdjęcia z profilu aQademia, na którym znajduje się informacja o konkursie

  - 3. pod zdjęciem powinna znajdować się odpowiedz na pytanie konkursowe "dlaczego lubię aQademię" oraz powinni być oznaczeni 3 znajomi z zaproszeniem do polubienia profilu aQademia

  - 4. oznaczenie profilu @aQademia na udostępnionym zdjęciu (dotyczącym konkursu)

  - 5. Opublikowanie swojego zdjęcia lub zdjęcia dziecka, które bierze udział w konkursie na swoim profilu Instagram i wpisaniu hashtaga "ZostanModelemAqademii" pod swoim zdjęciem lub zdjęciem swojego dziecka ( w wieku 3-10lat)

2. Konkurs będzie polegał na samodzielnym wykonaniu przez Uczestnika swojego zdjęcia lub zdjęcia swojego dziecka, które uczestnicy konkursu umieszczać będą na swoim profilu z hastagiem "ZostanModelemAqademii" i odpowiedzi na pytanie konkursowe „dlaczego lubię aQademię?” (dalej„Praca”),

3. Prace konkursowe rozpatrywane będą pod kątem kreatywności i pomysłowości w ujęciu tematu – czyli odpowiedzi na pytanie „Dlaczego lubię aQademię?” (dalej „Temat”)

4. Jeden Uczestnik może wykonać dowolną ilość Prac.

5. Wykonanie przez Uczestnika lub jego Przedstawiciela Ustawowego wszystkich kroków wymienionych w § 3, punkt 1 i 2 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział swój lub dziecka w konkursie.

6. Wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie Pracy przez Organizatora w celu publikacji jej na stronach administrowanych przez organizatora w tym: www.aqademia.eu oraz na portalu społecznościowych marki aqademia: Facebook, Instagram oraz Pinterest oraz w przypadku wygranej w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka w sesji zdjęciowej Organizatora oraz na wykorzystanie, publikację i rozpowszechnianie przez Organizatora zdjęć i materiałów filmowych zwierających wizerunek dziecka w celach marketingowych.

7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż uczestnik konkursu jest autorem nadesłanej pracy i nie jest ona obciążona prawami autorskimi osób trzecich.

8. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania bądź nie uwzględnienia w Konkursie Prac nie spełniających wymagań określonych niniejszym regulaminem, a w szczególności Prac nie odnoszących się do Tematu konkursowego lub sporządzonych niezgodnie z wymogami ust. 1, 2, 3 i 4.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych przez użytkowników, w tym usuwania publikacji niespełniających warunków regulaminu, treści obraźliwych, powtarzających się lub bardzo podobnych fotografii.

 

§ 4 Wybór Prac

1. W okresie 14-15.01.2017 Organizator dokona weryfikacji przesłanych na Konkurs Prac, spośród których wyłoni Zwycięzców. Przy wyborze Zwycięzców Organizator będzie kierował się kryteriami takimi, jak: kreatywność, pomysłowość oraz spełnienie wszystkich wymogów konkursu.

2. Zwycięzcy Konkursu będą ogłoszeni na profilu facebookowym i instagramowym aQademii dnia 16.01.2017, a wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na profilu Facebook marki aQademia.

 

§ 5 Nagrody

1. W konkursie wyłonionych zostanie 5 zwycięzców – 2 kobiety oraz 3 dzieci.

2. Każdy ze zwycięzców zostanie zaproszony do udziału w sesji zdjęciowej marki aQademia, która

odbędzie się w dniu 21-22.01.2017 w Warszawie. Dokładna data sesji zostanie ogłoszona wraz z wynikami konkursu.

3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca sesji zdjęciowej.

4. W ramach nagród Organizator:

 - przyzna każdemu Zwycięzcy konkursu wybrany przez Organizatora zestaw ubrań, który zostanie przekazany   zwycięzcy na sesji. Ubrania będą dostosowane do podanego przez Zwycięzcę rozmiaru.

 - przekaże każdemu Zwycięzcy zdjęcia z sesji z udziałem jego lub jego dziecka

5. Zdjęcia z sesji zostaną opublikowane na stronach administrowanych przez organizatora w tym: na stronie www.aqademia.eu, oraz profilu marki aQademia na portalu społecznościowym Facebook i Instagram oraz w katalogach, ulotkach i innych materiałach reklamowych organizatora, a także na stronach internetowych firm współpracujących z marką aQademia.

 

§ 6 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz Opiekuna, podawanych w związku z Konkursem, jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu.

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następującym zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, wiek oraz kontaktowy numer telefonu.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestniczenia w Konkursie.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zaś osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania.

 

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników lub przedstawicieli ustawowych Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres Organizatora w terminie do 20.01.2017

 

Show Modal Newsletter

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Nie pokazuj tego więcej


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl